parallax background
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rehabilitacja w Centrum Ślęza to profesjonalizm i kompleksowość w jednymW naszym centrum możesz skorzystać z rehabilitacji:

Rehabilitację można zdefiniować jako proces przywracania do stanu zdrowia lub sprawności psychofizycznej po chorobie, kontuzji lub urazie. Funkcjonowanie w prywatnej, społecznej i zawodowej sferze życia wymaga odpowiedniego poziomu zdrowia i sprawności. Wady wrodzone, przebyte choroby oraz urazy stają się przyczyną utraty lub ograniczenia naszych zasobów. Dziedziną, która zawiera w sobie działania ukierunkowane na przywrócenie lub wykształcenie sprawności i dobrego samopoczucia, jest rehabilitacja.

Usprawnienie to słowo, które najlepiej oddaje znaczenie rehabilitacji. Natomiast przebieg, czas trwania oraz wykorzystywane metody z zakresu rehabilitacji są uzależnione od stanu pacjenta, rodzaju uszkodzenia lub kontuzji oraz jego indywidualnych potrzeb. Rehabilitacja jest ważną składową leczenia, a wykorzystane przez nią metody umożliwiają przywrócenie sprawności i możliwość powrotu do życia społecznego oraz zawodowego.


A także:

Najlepszy sposób na powrót do zdrowia i sprawności Rehabilitacja zawiera w sobie wiele procesów, w tym fizjoterapię. Podejmowana jest nie tylko w celu przywrócenia ogólnej sprawności fizycznej, ale także psychicznej i społecznej. Skierowana jest głównie do osób, które zostały np. na skutek choroby, kontuzji czy powikłań po leczeniu wykluczone z codziennego funkcjonowania lub ich życie jest w znacznym stopniu utrudnione. Dlatego można stwierdzić, że rehabilitacja posiada znacznie głębsze znaczenie – dzięki niej pacjent wraca do aktywności sprzed choroby, kontuzji czy wypadku, które zaburzyły jej funkcjonowanie.


Rehabilitant skupia się również na profilaktyce i wypracowaniu zachowań, które będą zapobiegać powtórzeniu się negatywnych sytuacji w przyszłości. Zaplanowana terapia w sposób kontrolowany wspiera organizm, aby nastąpiły procesy leczenia, a pacjent odzyskał siły. Dzięki rehabilitacji uczy się na nowo lub udoskonala umiejętności, które utracił wskutek różnych zdarzeń. Znajduje również nowe sposoby wykonywania czynności, które ze względu na przebyte urazy mogą utrudniać czynności dnia codziennego bądź uprawianie sportu.